Nyheter 

Satsning på att rädda sjö och hav

Övergödning av kust och sjöar är ett stort problem i svenska vatten. Därför genomför regeringen satsningen ”Rent hav” från 2018 till 2020 för att minska mängden fosfor i sjöar och hav. Satsningen består av ett bidrag till 21 miljoner kronor till elva olika projekt. Projekten kommer genomföras av kommuner, landsting, universitet och ideella intresseorganisationer. Bakom satsningen står Havs- och vattenmyndigheten.

Emanuel Andersson

Related posts