kultur 

Stödpaket till kulturlivet

Covid 19 har förändrat många saker, men den kanske mest synliga effekten hittas i kultur- och nöjesbranschen. Kulturrådet har ansvarat för att fördela de 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd som tilldelats kulturlivet. Stödpaketet ska hjälpa kulturaktörer som behöver finansiell hjälp när till exempel evenemang och framträdanden ställs in.

Efter ett tufft år har kulturrådet fördelat årets sista stödpaket till Sveriges kulturliv. Stödet är uppdelat i två delar, där den första erbjuder stöd för inställda och uppskjutna evenemang. Drygt hälften av de 2200 som sökte denna ersättning fick sin ansökan godkänd. Sökandena kom från hela landet, men storstadsregionerna står för de flesta ansökningarna. Den andra halvan av stödpaketet är ny och mycket bredare. Två tredjedelar av ansökningarna fick godkänt här. Denna del av krispaketet täckte flera typer av kostnader och investeringar under hela året, inte bara evenemang. Många aktörer så som ljustekniker, bokare och produktionsplanerare föll mellan stolarna i våras. Denna del av stödpaketet är utformad så alla i produktionskedjan som drabbats kan söka stöd. Men långt ifrån alla kulturaktörer som behövde hjälp har fått det.

”De stöd som beviljas de här två veckorna blir räddningen för många men samtidigt ser vi att pengarna inte räcker för alla som behöver stöd. Behoven är större än tillgången”

– kommentar från Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, kulturrådets hemsida.

Krispaketet har fördelats på en rad olika kulturområden, men mest pengar har gått till musikbranschen. Kulturrådet ser ett fortsatt behov av stöd till Sveriges kulturkretsar och hoppas på ytterligare stödpengar nu till våren.

Tilde Elf
skribent med inriktning kultur. för frågor eller rättelser, kontakta mig gärna via mail, tildeelf@yahoo.se.

Related posts