kultur 

studie om nordisk kultur under Corona

Nu ska Coronapandemins effekter på det nordiska kulturlivet undersökas. Nordiska ministerrådet har anlitat ett norskt forskningsinstitut för att kartlägga kultursektorn i Norden och hur denna påverkats av Corona. Studien kommer kunna visa hur väl de nordiska ländernas olika strategier att hantera pandemin på fungerat i jämförelse med varandra. Resultatet av studien kommer presenteras i mars nästa 2021.

Tilde Elf
skribent med inriktning kultur. för frågor eller rättelser, kontakta mig gärna via mail, tildeelf@yahoo.se.

Related posts