Hälsa kultur Nyheter 

Hur var det nu med svinen?

Jägaren står blixtstilla. Skallet från hundarna kommer närmare och närmare gläntan där han väntat tålmodigt. Ljudlöst tar han geväret från axeln och riktar det sakta mot det täta skogsbrynet där ljudet kommer ifrån. Hundskallen driver runt och runt bland de tätt stående träden. Mellan de smala stammarna skymtar jägaren hundens brandgula väst flyga förbi, men även någonting mer: den raggiga bruna pälsen av ett vildsvin.

Här i Sverige är jakten en välkänd del av landets kultur. Ungefär 300 000 svenskar jagar, och viltköttet står för fyra procent av landets totala köttkonsumtion. Sverige är också främst i världen på att ta tillvara på det vilt som skjuts enligt svenska jägareförbundet. Älg är det populäraste viltköttet, men på senare år har en kontroversiell utmanare vunnit mark: nämligen vildsvinet. Enligt jägareförbundet är dessa bökiga grisar det vilt som ökar mest. Vildsvinen har av olika anledningar fått ett dåligt rykte, men frågar du jägarna själva innebär grisarna både spännande jakter och god matlagning.

jaktens spänning och faror

Niklas Elf är en snickare som är född och uppvuxen i de småländska skogarna. Liksom många andra tar han om hösten och vintern med sig sitt gevär och ryggsäck ut i skogen för att jaga. Niklas har två wachtelhundar, en ras som jagar det allra mesta om chansen ges. Men för att de ska jaga vildsvin krävs det lite extra finess.
– Det är inte alla wachtlar som blir bra grishundar: de behöver ha en viss mentalitet. De får inte vara för fega, men heller inte för vårdslösa så att de blir skadade om grisen attackerar, berättar han.
Vildsvin är rätt kraftiga djur. fullvuxna grisar kan väga mellan 100 till 200 kg och har betar som kan ställa till det rejält.
– Jag har fått sy ihop mina hundar flera gånger, medger jägaren med en bekymrad min.
Även jägarna får se upp, betarna kan tillfoga livshotande skador om man inte hanterar djuren rätt under jakten. Ofta är man flera jägare under en vildsvinsjakt: hundförare och ett antal passkyttar. Hundarnas jobb är att hitta och få fart på viltet. I många fall är det mer än en gris, så det gäller att hålla koll. Vildsvin gömmer sig gärna i täta planteringar eller i tät vass vilket gör det knepigt både för hundarna att hitta och få fart på dem, men även för jägarna själva att få ett skottläge. Skytten måste också se till att hunden inte är för nära vildsvinet när de ska skjuta. 

Niklas med hunden Freja på vildsvinsjakt. Foto: Tilde Elf

Knepigt vilt men knepigare regler

Vildsvinen har en lång historia i Sverige, de vandrade in för nästan 11 000 år sedan när istiden tog slut. Under en längre obestämd period var den svenska vildsvinsstammen helt borta, men på 70-talet rymde tama vildsvin från flera hägn och blev grunden för den vildsvinsstam som finns idag. Djuren är ganska skygga, men spåren av dem desto mer märkbara. De bökar upp mark och åkrar i jakt på mat, något som har blivit en nagel i ögat på både bönder och trädgårdsägare. I takt med att stammen vuxit sig större har grisarnas skadegörelse blivit mer och mer påtaglig och jägarna arbetar hårt för att reglera stammen. Under det senaste jaktåret (2019/2020) sköts det 146 000 vildsvin, en ökning på 30 procent från året innan. Men när fler djur skjuts uppstår ett problem: vad ska göras med köttet? Niklas berättar frustrerat om det slöseri som dagens viltregler kan ställa till med.

”På våra jaktmarker finns det inte riktigt lika mycket gris, så vi kan oftast hantera köttet. Det är alltid någon i jaktlaget som aspirerar. Men i gristäta marker är det väldigt svårt att få någon som vill ha köttet eftersom alla jägare redan har frysboxarna fulla. Man kan sälja det till en vilthandlare, men ofta är det så dåligt betalt att det inte är lönt. du får inte skänka bort det eller själv sälja köttet till privatpersoner, och jag har hört om Jägare som till och med tvingats gräva ner köttet i brist på andra alternativ.”

Jägareförbundet jobbar för en lösning på problemet, genom att möjliggöra för jägare att kunna sälja vidare köttet direkt till konsumenter.
– Ingen jägare vill skjuta djur och gräva ner klimatsmart och gott kött, säger riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné. Förslag på att underlätta för jägare att sälja vildsvinskött behandlas hos regeringen, men inget beslut har ännu fattats.

Vildsvinets dåliga rykte

Så varför drar sig folk för att äta vildsvin, och varför är lagstiftningen så hård för just det här viltet? En del av svaret är de skador som grisarna orsakar när de bökar upp åkermark och trädgårdar i jakt på mat. En annan del är att de, till skillnad från till exempel älg, är allätare. 90% av deras föda är växtbaserad men de äter även maskar, larver, gnagare, fågelungar och ägg. Dessa två saker har gett vildsvinen en dålig image och förklarar delvis varför människor hyser agg mot dem. Anledningen till varför svinköttet är så hårt reglerat är risken för trikiner. Det är en typ av rundmask som kan infektera människor och andra köttätande däggdjur. Parasiten finns i värddjurets muskler, och de som äter ett infekterat djur får i sig de små larverna i tarmarna, som sedan färdas via blodet till musklerna. Infekterade människor kan få allvarliga symptom, men infektioner är mycket ovanliga. I en rapport från livsmedelsverket testades mer än 550 000 grisar för trikiner mellan 2007–2016, och bara 31 av vildsvinen bar på parasiten. I princip allt viltsvinskött som ska konsumeras testas för trikiner, något som Niklas ser som en självklarhet. Problemet ligger i att vanlig testning bara är tillåten för konsumtion inom familjen. Vill man ge bort kött eller sälja det vidare så måste det gå igenom en speciell vilthanteringsanläggning. Detta innebär ofta en lång resa och en extra kostnad för jägaren.
– Man vill ju inte slösa på bra viltkött, jag tror mer grisar skulle skjutas och mindre kött gå till spillo om reglerna ändrades, resonerar Niklas.

Det nyttiga viltet

Det finns flera utmärkande drag som gör viltkött populärt. Enligt SLU:s köttguide är viltet det mest miljövänliga köttet på marknaden. Dessutom har det mer mineraler och mindre fetter i sig än annat kött, samtidigt som det har en högre halt av omega-3. Vildsvinen är inget undantag.
– Det är ett väldigt roligt vilt att jaga, och det är ett väldigt gott vilt att äta, avslutar Niklas med ett leende. Jag hoppas att grisköttet kommer få mer plats vid matbordet framöver, det förtjänar det.

här kan du lyssna på Niklas och jägarkollegan Torbjörn som berättar om vildsvinen och hur de upplever jakten. video: Tilde Elf
Tilde Elf
skribent med inriktning kultur. för frågor eller rättelser, kontakta mig gärna via mail, tildeelf@yahoo.se.

Related posts