Nyheter 

Linnea- ett våldsoffer i nära relationer

 Enligt Brottsförebyggande rådet har var femte ung person mellan 16-24 år blivit utsatt för våld i nära relationer. Dessvärre var Linnea är ett av dessa offer. Hon kommer att berätta om hennes upplevelse om hur det var att leva tillsammans med en våldsutövare samt om hur det har format henne som person idag. 

”Helt blind var jag! Nu när jag har bearbetat min trauma och upplevelse har jag insett att han försökte ta kontroll över mitt liv.”

Linnea såg inga varningstecken i förhållandet med våldsutövaren. Det enda hon visste då var att förhållandet var destruktivt. Linnea beskriver att hon kände sig förminskad, olycklig samt ohörd. Våldsutövaren fick henne att känna att hon var problemet. Linneas bästa vän var en av de första som såg dessa tecken på misshandel. 

– Han tvingade mig att sluta ha kontakt med min bästa vän och familjemedlemmar. Han fick mig att tro att jag inte kunde ta hand om mig själv, som till exempel min ekonomi. Ibland gick han igenom mina bankkonton, säger Linnea.

“Walking On Eggshells- Gå på tå”

Linnea beskriver sin våldsutövare som en narcissist. Offret fick vara med om gaslighting, vilket innebär att man tvekar på sin egen sanning. Våldsutövaren försöker då bevisa att offret har fel när den egentligen har rätt. Våldsutövaren friade till Linnea och gav hopp om en framtid med honom. Att få en person att känna sig speciell är ett vanligt tecken på att man lever med en narcissist.

”Tänk efter för vad du säger”

Nu sparkar jag igång ett nytt liv!”

Att lämna sin våldsutövare var det svåraste steget mot ett bättre liv. Linnea försökte lämna förhållandet i ungefär ett år. Hon kände att känslan av att bara lämna skulle äta upp henne. Båda två ägde en hund tillsammans, nämner Linnea vilket gjorde att det var en del att tänka på. Efter att ha lämnat sin våldsutövare ledde till att hon fick panikattacker och ångest. Hon förstod att det var på grund av en ny omställning. Till slut bestämde hon sig för att få hjälp men sin trauma. Linnea hamnade på en myndighetssamverkan vid namn Utväg, som hjälper kvinnor med våld i nära relationer att bearbeta sin trauma. 

– Jag fick träffa så många underbara kvinnor som hade varit med om liknande upplevelser. Vi gjorde en del övningar och delade med oss om våra upplevelser i relationerna som ledde till att jag fick helt nya perspektiv på min relation. Kvinnorna i gruppen hade varit med om mycket mer än vad jag hade, så i början kände jag mig inte som ett offer. Jag lärde mig att acceptera att all våld är våld och jag blev skitarg över att det är våld jag har blivit utsatt för. Jag är offer, säger Linnea.

Nu försöker Linnea göra sitt bästa med att reparera sig själv efter hennes relation med sin våldsutövare med små steg.

Ibland är jag fångad i dåtiden.”

Det var nyligen som hon lämnade sin våldsutövare men nuförtiden mår Linnea bättre. Hon har bearbetat sin trauma och känner sig friare. Ibland känner hon sig maktlös och fångad i dåtiden, samt triggad i vissa situationer.

– Bara för att en person har manipulerade mig behöver det inte betyda att alla är precis likadana har jag insett. Man ska såklart inte lita blint på alla. Jag tror man ska ha det bästa intresset, att ha det tänket hela tiden. Man kan vinna på att ge tillit, för då får man tillit också, säger Linnea.

Linnea berättar kort om att hon senare fick senare reda på att hon var ett våldsoffer.

Linnea heter inte Linnea på riktigt. Det används som ett alias för att skydda personen som har blivit utsatt för våld.

Källa till Brottsförebyggande rådets statistik: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-06-15-brott-i-nara-relationer-bland-unga.html

Related posts