Det största hotet – klimatförnekare

Glaciärer smälter, vattennivån stiger, väderförhållanden och naturkatastrofer blir mer extrema. Forskningen är enad om att det är människan som orsakar den globala uppvärmningen. Trots det finns det människor som skeptiska till det, även kallade klimatförnekare. Vilka är de och hur ska de bemötas för att inse allvaret?

Read More