studie om nordisk kultur under Corona

nu ska Coronapandemins effekter på det nordiska kulturlivet undersökas. Studien kommer kunna visa hur väl de nordiska ländernas coronastrategier fungerat i jämförelse med varandra.

Read More